Vyberte stranu

o nás

Sme spoločnosť poskytujúca služby zemných a búracích prác, ako je drtenie náletových drevín, čistenie a úpravy zarastených pozemkov, kosenie a mulčovanie tráv a lesníctve. Našou prioritou je kvalitu, rýchlosť a spokojnosť zákazníka. Profesionálny prístup zaručuje, kvalitu a rýchlosť ponúkaných služieb.

Zemné práce, terénne úpravy

sú práce spojené s rozpojovaním a premiestňovaním zeminy pri terénnych úpravách, budovaní násypov, telies, pri výkope stavebných jám, šácht, pre zakladanie stavebných objektov. Sme profesionáli v oblasti hrubých terénnych úprav aj jemných modelácií terénu. Na hrubé terénne úpravy nadväzuje odpratanie stavebných odpadov kameňov a odstraňovanie  neúrodnej vrstvy zeminy a navezení novej pôdy

Búracie práce, demolície

Sme špecialisti na búracie a demolačné práce. Ponukáme kompletní služby v oblasti demolácií,  odstraňovania stavieb, po likvidáciu vzniknutého  odpadu a jeho odvoz na skládky. V prípade potreby drtíme recyklovateľný odpad. Pri demolácii starých stavieb vieme zabezpečiť demoláciu aj pivničných priestorov a zásypu.

Ponúkame demolácie (búracie práce, demontáže) budov, priemyselných areálov, tovární, výškových objektov, komínov aj mostov. Taktiež realizujeme hrubé terénne úpravy a výkopové práce nielen pre inžinierske siete vrátane likvidácie odpadov.

Odstraňovanie krovín

Máme skúsenosti aj v čistení vodných tokov (náletových drevín), koreňov a nánosov, ktoré vytvárajú prekážku v profiloch tokov. Okrem očistenia poskytujeme aj terénne úpravy vodných tokov. Ďalej odstraňujeme dreviny a čistíme zarastené plochy okolo vodných tokov, pri cestných komunikáciách a pasienkoch.

Odstraňujeme koreňové systémy zo zeme a pripravujeme terén pre budúce použitie. Tieto činnosti vykonávame vďaka špeciálnym strojom, ktoré majú dosah manipulácie pracovnou lyžicou. Sme profesionálne vybavený strojmi na akékoľvek terénne úpravy, revitalizáciu terénu a úpravy okolia.

Mechanizácia

TAKEUCHI TB 290-2 / 290-2-V

JCB 240

Hyundai pc 290

Takeuchi TB 290-2

Liebherr 912

HARTL drvič 1256J

Nákladné automobily MAN 6×6 (hydraulická ruka)

a iné

MODENERA, a.s.

Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, Slovakia
ICO: 36 687 723

Kontakt:

kancelaria@modenera.sk

 

2 + 6 =