Vyberte stranu

Sme profesionáli v oblasti hrubých terénnych úprav aj jemných modelácií terénu.

 

 

Pozemok pod samotnou stavbou sa upravuje a vyrovnáva pred začatím výstavby. Rozsah terénnych úprav ovplyvňuje to, či plocha potrené vyrovnať do jednej alebo viacerých úrovní, alebo či sa stavia na rovinatom alebo svahovitom teréne. Každá stavba si vzhľadom na terén vyžaduje iné osadenie.

Misia

 

Svojimi znalosťami a skúsenosťami pretvárať prostredie a realizovať diela
v súlade s požiadavkami spoločnosti.

 

Na hrubé terénne úpravy nadväzuje odpratanie stavebných odpadov, kameňov a odstraňovanie vrchnej neúrodné vrstvy zeminy a navezení novej pôdy.

Realizujeme práce spojené s rozpojovaním a premiestňovaním zeminy pri terénnych úpravách, budovaní násypov, telies, pri výkope stavebných jám, šácht, pre zakladanie stavebných objektov.

Služby

  • zabezpečujeme aj následné zahrnutie zeminou a možnosť likvidácie, ponúkame zemné práce aj v rozsiahle projekty,
  • hrubé terénne úpravy – odhumusovanie, odstránenie porastu,
  • hlavné práce- odkopy, prekopy, výkopy, zásypy, násypy, svahovanie …..
  • hrubé terénne úpravy
  • komunikácie, parkoviská, spevnené plochy …
  • komplexné pozemkové úpravy vobciach
  • odkopávka a prekopávka nezapaženej horniny

Reputácia

Zodpovednosť

Spravodlivosť/ Férovosť

Odbornosť

.

Ponúkame prístup k popredným odborníkom v rôznych odboroch, ktorí majú rôznorodé zázemie, ako aj k členom nášho výkonného tímu, ktorí sa všetci aktívne podieľajú na vývoji riešení na mieru pre našich klientov.

Náš tím pre vás vytvorí efektívne stratégie, pomôže dôveryhodnou radou a navrhne ideálne tempo, a rozsah potrebných riešení. V časoch rýchlych zmien v digitálnom svete je nevyhnutné predvídanie, prehľad a správne načasovanie rozhodnutí a krokov.

MODENERA, a.s.

Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, Slovakia
ICO: 36 687 723

Kontakt na rokovanie vo veciach:

zmluvných – Ing. Miroslav Cibuľa, miroslav.cibula@modenera.sk

technických – Vladimír Letaši, vladimir.letasi@modenera.sk

kancelaria@modenera.sk

 

2 + 14 =