Vyberte stranu

Európsky poskytovateľ strategického poradenstva pre vývoj a vykonávanie  stratégií v hlavných európskych ekonomikách.

Etika

Znamená pre nás zabezpečiť  zákazníkom unikátne služieby a dôvernosť. Klienta ubezpečí skutočnosť, že poskytovaná služba je vyrobená na mieru výhradne pre potreby klienta.

Kvalita

Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby  naše rady, služby a odporúčania  v kombinácii so skúsenosťami, informačnými postupami viedli  zabezpečeniu klientom požadovaným kvalitným výsledkom.

Domnievame sa , že kontinuita dlhodobých vzťahov s klientom je zárukou ich spokojnosti a kvality poskytovaných služieb.

Naša vízia

Našou víziou je zabezpečiť budúcnosť našich klientov pokrytím všetkých ich potrieb. Čokoľvek potrebujú, aby to dokázali nájsť pod jednou strechou. Úspešnosť našich zákazníkov a partnerov je naším úspechom.

POSLANIE – BYŤ LEADEROM

V oblasti našich odborných znalostí neustálym vývojom a zdokonaľovaním našich dlhotrvajúcich odborných znalostí prostredníctvom inovatívnych a priekopníckych riešení a neustáleho zlepšovania našich služieb. Naša misia je jednoduchá. „Sme špičková multidisciplinárna poradenská spoločnosť, ktorej cieľom je pomôcť našim klientom identifikovať a dosiahnuť ich obchodné ciele a zámery a chrániť ich záujmy poskytovaním včasných rád neustále vynikajúcej kvality a prostredníctvom aplikovaných vedomostí, skúseností, a inovácie. Naším cieľom je udržiavať našich zákazníkov vždy spokojných poskytovaním NAJVYŠŠEJ KVALITY služieb v súlade s ich potrebami a očakávaniami. “ To vždy tvorilo základ nášho pokračujúceho úspechu.

Služby

Máme skúsenosti, organizačnú štruktúru a záväzok spojiť jednotlivé oblasti do jednotného a komplexného plánu navrhnutého pre vašu konkrétnu situáciu. Náš tím poskytuje prístup k popredným odborníkom v odbore, ako aj k členom nášho výkonného tímu, ktorí sa všetci aktívne podieľajú na vývoji riešení na mieru pre našich klientov. Váš tím pre vás vytvorí efektívne investičné stratégie. Z jeho odborných znalostí môžete ťažiť, či už hľadáte krátkodobé príležitosti alebo komplexnejšiu stratégiu.

Reputácia

Našou hlavnou devízou je reputácia, ktorú sme dosiahli rokmi obchodnej praxe.

Zodpovednosť

Lokalizáciou záujmov našich klientov na prvé miesto.  Zodpovednosťou za konečný výsledok.

Spravodlivosť/ Férovosť

Správanie sa k zákazníkom, obchodným partnerom a zamestnancom čestne, dodržiavanie záväzkov, a tým udržiavanie dobrého mena.

Odbornosť

Náš tím sa skladá z profesionálov, ktorí sú schopní efektívne realizovť svoje zručnosti a vedomosti v prospech obchodných cieľov klienta.

Ponúkame prístup k popredným odborníkom v rôznych odboroch, ktorí majú rôznorodé zázemie, ako aj k členom nášho výkonného tímu, ktorí sa všetci aktívne podieľajú na vývoji riešení na mieru pre našich klientov.

Náš tím pre vás vytvorí efektívne stratégie, pomôže dôveryhodnou radou a navrhne ideálne tempo, a rozsah potrebných riešení. V časoch rýchlych zmien v digitálnom svete je nevyhnutné predvídanie, prehľad a správne načasovanie rozhodnutí a krokov.

MODENERA, a.s.

Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, Slovakia
ICO: 36 687 723
info@modenera.sk
www.modenera.sk

 

5 + 8 =